با حضور فرماندار,امام جمعه و مدیرکل امور روستایی :
بازدید میدانی مدنی معاون توسعه روستایی ومناطق محروم رئیس جمهور، از چند پروژه عمرانی
معاون توسعه روستایی ومناطق محروم رئیس جمهور، از چند پروژه عمرانی در شاهین دژ بازدید کرد
  • دوشنبه 2 خرداد 1401 ساعت 11:18
ادای احترام معاون رئیس جمهور به مقام شامخ شهدای شاهین دژ
معاون توسعه روستایی ومناطق محروم رئیس جمهور در سفر به شاهین دژبا حضور در مزار مطهر شهدابه مقام شامخ شهدای شاهین دژادای احترام کرد
  • دوشنبه 2 خرداد 1401 ساعت 11:13
ادای احترام معاون رئیس جمهور به مقام شامخ شهدای شاهین دژ
معاون توسعه روستایی ومناطق محروم رئیس جمهور در سفر به شاهین دژبا حضور در مزار مطهر شهدابه مقام شامخ شهدای شاهین دژادای احترام کرد
  • دوشنبه 2 خرداد 1401 ساعت 11:13
با استقبال فرماندار ,امام جمعه وشورای تامین:
معاون توسعه روستایی ومناطق محروم رئیس جمهور وارد شاهین دژ شد
با استقبال فرماندار ,امام جمعه وشورای تامین شهرستان معاون توسعه روستایی ومناطق محروم رئیس جمهور وارد شاهین دژ شد
  • دوشنبه 2 خرداد 1401 ساعت 11:10
<< < 4