استاندار آذربایجان غربی:
اقدامات پیشگیرانه در مبارزه با مواد مخدر ضروری است
استاندار آذربایجان غربی گفت: پاکسازی و ساماندهی مناطق آلوده به اعتیاد و صیانت و اشتغال زایی برای بهبودیافتگان اعتیاد از اولویت های شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان خواهد بود.
  • یکشنبه 29 خرداد 1401 ساعت 07:37
با حضور فرماندار وامام جمعه :
جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان با دستور کار ازدواج جوانان در شاهین دژ برگزارشد
جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان با دستور کار ازدواج جوانان در شاهین دژ برگزارشد
  • یکشنبه 29 خرداد 1401 ساعت 07:34
بازدید فرماندار شهرستان شاهین دژ از حوزه های امتحانات نهایی پایه دوازدهم شاهین‌دژ
فرماندار شهرستان شاهین دژصبح امروز از حوزه های امتحانات نهایی پایه دوازدهم شاهین‌دژبازدید کرد
  • یکشنبه 29 خرداد 1401 ساعت 07:32
با حضور فرماندار:
جلسه شورای حفاظت از منابع آب در شاهین دژ برگزارشد
جلسه شورای حفاظت از منابع آب در شاهین دژ به ریاست فرماندار برگزارشد
  • یکشنبه 29 خرداد 1401 ساعت 07:29
در ادامه بازدید از طرح های عمرانی :
بازدید میدانی فرماندار شهرستان شاهین دژ ازعملیات اجرایی طرح هادی درروستای بی بی کند در بخش مرکزی
فرماندار شهرستان شاهین دژ ازعملیات اجرایی طرح هادی درروستای بی بی کند در بخش مرکزی بازدید کرد
  • پنج شنبه 26 خرداد 1401 ساعت 08:23
با حضور فرماندار ومعاون مدیرکل صدا وسیمای استان :
جلسه بررسی وضعیت ایستگاههای رادیویی وتلویزیونی در شاهین دژ برگزارشد
🔘پیش بینی تمهیدات ویژه برای حفاظت از ایستگاههای تلویزیونی شاهین دژ با حضور معاون مدیرکل صدا وسیمای استان وفرماندار شاهین دژ
  • پنج شنبه 26 خرداد 1401 ساعت 08:21
با حضور فرماندار:
🇮🇷بازدید از کارگاه قالی بافی در روستای قوزلوی افشار در بخش مرکزی
فرماندار شهرستان شاهین دژ از کارگاه قالی بافی در روستای قوزلوی افشار در بخش مرکزی بازدید کرد
  • پنج شنبه 26 خرداد 1401 ساعت 08:20
صبح امروز :
🇮🇷بازدید فرماندار شهرستان شاهین دژ از کارگاه ساخت عروسک در روستای قوزلوی افشار در بخش مرکزی
فرماندار شهرستان شاهین دژ از کارگاه ساخت عروسک در روستای قوزلوی افشار در بخش مرکزی بازدید کرد
  • پنج شنبه 26 خرداد 1401 ساعت 08:18
صبح امروز:
🇮🇷بازدید میدانی فرماندار شهرستان شاهین دژ از روستای قوزلوی افشار در بخش مرکزی
فرماندار شهرستان شاهین دژ از روستای قوزلوی افشار در بخش مرکزی بازدید کرد
  • پنج شنبه 26 خرداد 1401 ساعت 08:17
بازدید فرماندار شاهین دژ از چند طرح عمرانی
🇮🇷 فرماندار شهرستان شاهین دژ از عملیات اجرایی طرح بهسازی وآسفالت راه روستای ینگیجه افشاردربخش مرکزی بازدید کرد
  • پنج شنبه 26 خرداد 1401 ساعت 08:14
1 2 3 4