با حضور مدیرعامل آب منطقه ای وفرماندارشهرستان
جلسه شورای حفاظت از منابع آب برگزار شد
جلسه شورای حفاظت از منابع آب در سال جدید در فرمانداری برگزار شد
  • سه شنبه 20 فروردین 1398 ساعت 12:20