با حضور مدیرکل نهاد کتابخانه های استان :
جلسه انجمن کتاب وکتابخوانی شاهین دژ برگزار شد
جلسه انجمن کتاب وکتابخوانی شاهین دژ با حضور فرماندار ومدیرکل این نهاد برگزار شد
  • یکشنبه 25 خرداد 1399 ساعت 13:52