شرح وظایف روابط عمومی

شرح وظایف

 • جمع آوری و تمرکز اطلاعات و اخبار مربوط به فرمانداری
 • بررسی و تجزیه و تحلیل مطالب منتشر شده در رسانه های گروهی در ارتباط با فرمانداری
 • ترتیب برنامه های مصاحبه مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی فرماندار و دیگر مسئولین
 • همکاری در برگزاری سمینارها و گردهمایی های متشکله توسط فرمانداری و تهیه گزارش های سمعی و بصری و انعکاس آن از طریق رسانه های گروهی و هماهنگی در این قبیل موارد با رسانه ها
 • ارتباط مستقیم با روابط عمومی استانداری و ادارات
 • همکاری مستمر در برگزاری مراسم مذهبی و برپایی نماز جماعت و تعظیم شعائر اسلامی
 • انجام امور انتشاراتی و چاپی فرمانداری
 • ایجاد و اداره آرشیو اطلاعاتی، نوار، فیلم و روزنامه
 • در صورت تامین اعتبار اداره کتابخانه فرمانداری
 • همکاری در امر مراسم استقبال و بدرقه مهمانان
 • انجام امور سمعی و بصری فرمانداری
 • تهیه مقدمات جلسات و دعوت از اعضاء حسب دستور مقام مافوق
 • ارائه تحلیل و گزارش نهایی برای مراسم و بیان مشکلات احتمالی و نقاط ضعف و قوت به مقام مافوق
 • تهیه گزارش از مشکلات شهرستان با همکاری دستگاه های اجرایی و ارائه به مافوق
 • حضور در میان جامعه شهری و روستایی و آگاهی از مشکلات فصلی و دائمی مناطق مختلف شهرستان و ارائه گزارش به مافوق
 • حضور در جلسات و مسابقات فرهنگی و ورزشی شهرستان به منظور آگاهی از برنامه ها و تهیه گزارش و ارائه به مافوق
 • ارسال اخبار و گزارشات شهرستان به استان حسب دستور مقام مافوق
 • همکاری در زمینه تشکیل جلسات شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان
 • تهیه بولتن و جمع بندی سالانه گزارشات مربوط به برنامه های شهرستان در ابعاد مختلف
 • انجام سایر امور محوله از جانب مافوق