فرماندار شاهین دژ:
برگزاری انتخابات سالم وقانونمند با رعایت اصل بی طرفی با حضور گسترده وحداکثری مردم در پای صندوق رای خواهد بود.
جلسه شورای اداری شهرستان شاهین دژ به ریاست فرماندار شاهین دژ برگزار شد
  • پنج شنبه 16 آبان 1398 ساعت 10:16