فرماندار شهرستان شاهین دژ:
معلمان بعنوان طلائیه داران روشنایی ومعرفت در جامعه هستند
جلسه شورای آموزش وپرورش با حضور فرماندار شهرستان در سالن جلسات آموزش وپرورش برگزار شد
  • یکشنبه 5 اسفند 1397 ساعت 13:16
جلسه انجمن کتابخانه های عمومی برگزار شد
جلسه انجمن کتابخانه های عمومی با حضور فرماندار شهرستان شاهین دژبرگزار شد
جلسه انجمن کتابخانه های عمومی با حضور آذین پورفرماندار شهرستان شاهین دژبرگزار شد
  • چهارشنبه 1 اسفند 1397 ساعت 14:02
جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر
جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان شاهین دژ برگزار شد
جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان شاهین دژ با حضورآذین پور فرماندار شهرستان برگزار شد
  • چهارشنبه 1 اسفند 1397 ساعت 12:57
<< < 2