جلسه شورای حفاظت از منابع آب در شاهین دژ برگزارشد

جلسه شورای حفاظت از منابع آب در شاهین دژ به ریاست فرماندار برگزارشد

🔘به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شاهین دژ: جلسه شورای حفاظت از منابع آب به ریاست فرماندارشهرستان شاهین دژ وبا حضوراعضای این کارگروه در سالن جلسات فرمانداری برگزارشد
"دکتر حسین زاده " فرماندار شهرستان شاهین دژ در این جلسه با تاکید بر استفاده بهینه از آب در مصارف کشاورزی و پیش بینی تمهیدات لازم جهت جلوگیری از مصرف بی رویه آب ، تعین تکلیف چاه های  غیرمجاز،نظارت بر برداشت مصالح رودخانه ای ،جلوگیری از حفاری چاه‌های غیرمجاز و شناسایی تصرفات حریم و بستر رودخانه های شهرستان را مورد تاکید قرار داد.
در این جلسه رئیس اداره منابع آب شهرستان گزارشی از آخرین وضعیت و اقدامات شورای حفاظت از منابع شهرستان را تشریح و دستگاه های عضو شورا  نیز پیشنهادات و اقدامات خود را ارائه دادند.