مسائل و مشکلات شهرداری های محمودآباد,کشاورز وشاهین دژبررسی شد

مسائل و مشکلات شهرداری های محمودآباد,کشاورز وشاهین دژبا حضور حسین زاده فرماندار شاهین دژبررسی شد

به گزارش پایگاه خبری دولت در شاهین دژ:با تاکیدات ویژه" حسین زاده" فرماندار شاهین دژ مبنی بر پیگیری وحل سریع مشکلات مربوط به کارگران شهرداری؛جلسه بررسی مسائل و مشکلات شهرداری های  محمودآباد،کشاورز وشاهین دژ و چگونگی پرداخت مطالبات کارگران شریف با حضور فرماندارشاهین دژ ،معاون برنامه ریزی وامور عمرانی  فرمانداری ، مدیر حراست فرمانداری وجمعی از مدیران دستگاههای اجرایی در فرمانداری بصورت ویژه  برگزارشد
"محمدعلی حسین زاده" فرماندارشهرستان شاهین دژ در این جلسه با تاکید برحفظ شان و کرامت نیروهای خدوم و تلاشگر شهرداری ها وپیگیری وحل سریع مشکلات  قشر کارگری گفت:شهرداری ها باید  با برنامه ریزی و تلاش مضاعف و همکاری وتعامل  سایر دستگاه‌ها و نهادهامسائل ومشکلات جاری را پیگیری وحل کنند.
وی افزود: رسیدگی به وضعیت معیشتی کارگران و کارکنان شهرداری هاو پیگیری مشکلات و مطالبات این عزیزان، بایددر راس  الویت های کاری شهرداران ومدیران درشهرستان  قرار بگیرد.
در این جلسه شهرداران شهرهای سه گانه شهرستان گزارشی از وضعیت شهرداری ها واقدامات وعملکرد خود در سال جاری ارائه نمودند.