بازدید فرماندار شهرستان شاهین دژ ازمدرسه شهید شیرزاده محمود آباد

فرماندار شهرستان شاهین دژ از طرح مدرسه در حال ساخت شهید شیرزاده محمود آباد بازدید نمودند

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شاهین دژ:فرماندار شهرستان شاهین دژ به همراه معاون برنامه ریزی فرمانداری ,رئیس آموزش وپرورش  صبح امروز از مدرسه شهید شیرزاده محمود آباد بازدید کردند.
آذین پور فرماندار شهرستان شاهین دژ در این بازدید گفت: مردم باید در طرح ساخت مدارس مسئولین را همراهی کنند چرا که این مدارس در نهایت برای سعادت فرزندان این مرزو بوم است.

فرماندار شهرستان شاهین دژ در ادامه ازمسجد در حال ساخت زیباشهر محمود آباد نیز بازدید نموده واز نزدیک در جریان مسائل ومشکلات این طرح قرار گرفتند ودستورات لازم در خصوص حل مشکلات را صادرنمودند.