بازدید فرماندارشهرستان شاهین دژ از ادارات

تیموری فرماندار شهرستان شاهین دژ بصورت سرزده از برخی ادارات شهرستان بازدید کرد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شاهین دژ: صبح امروز فرماندار شهرستان شاهین دژ ومعاون فرماندار از  ادارات آب وفاضلاب و شبکه بهداشت ودرمان شهرستان بازدید کرد.

دراین بازدیدها فرماندار شاهین دژ گفت:تکریم ارباب رجوع واحترام به مردم باید سرلوحه تمامی دستگاههای اجرایی باشد.

وی ضمن تاکید بر رعایت پروتکل های بهداشتی در ادارات شهرستان گفت: در شرایط دشوار امروز مردم نباید برای خدمات در ادارات معطل شوند.

دراین بازدیدها رئیس اداره مسائل ومشکلات اداره را با فرماندار درمیان گذاشت.