برگزاری آیین تجلیل از رانندگان نمونه بمناسبت روز حمل ونقل

با حضور فرماندار شهرستان شاهین دژ از رانندگان نمونه شهرستان تجلیل بعمل آمد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شاهین دژ:با حضور فرماندار ,معاون برنامه ریزی فرماندار ازرانندگان نمونه شهرستان بمناسبت روز حمل ونقل در اداره راهداری وحمل ونقل جاده ای تجلیل بعمل آمد.