دستگاههای مسئول با ساخت وسازهای غیر مجاز وتصرف اراضی ملی با جدیت برخورد کنند

جلسه کارگروه جلوگیری از ساخت وسازهای غیرمجاز به ریاست ایوب آذین پور فرماندار شهرستان شاهین دژو با حضور اعضای این کارگروه در فرمانداری برگزار شد.

آذین پور فرماندار شهرستان شاهین دژ دراین جلسه با تاکید بر مقابله  با هر گونه  ساخت وساز غیر مجاز در شهرستان گفت: عده ای افراد سودجو کنار گوش مسئولین در کمال آرامش اقدام به ساخت وسازدر مناطق غیر مجاز وتصرف اراضی ملی وحریم بستر رودخانه ها می نمایند.

وی با بیان اینکه اغلب سودجوی ها از اختلافات ادارات ودستگاههای مسئول سوء استفاده می کنند اظهار داشت:تعامل وهماهنگی  بین دستگاهها وادارات از سودجویی فرصت طلبان جلوگیری می کند.

فرماندار شهرستان شاهین دژ با اشاره به ضرورت برخورد با ساخت وسازهای غیر مجاز در حاشیه  مناطق شهری وروستایی گفت: باید قبل اینکه ساخت وسازها به یک معضل بزرگ در مناطق شهری وروستایی تبدیل شود با آنها برخورد کرد.

وی با بیان اینکه عده ای در حریم بستر رودخانه خانه های لاکچری بنا کرده اند اظهار داشت: امور آب بعنوان مسئول حریم بستر رودخانه ها باید با ساخت وسازها در حریم بستر  با جدیت  برخورد کند.

دراین جلسه کارشناس دفتر فنی فرمانداری از طریق پاورپوینت تصاویربرخی مناطق که توسط افراد سودجو تصرف شده ودر آنها ساخت وساز انجام شده را تشریح و الزامات قانونی را دراین خصوص یادآوری نمود.