جلسه ستاد پیشگیری از بیماری کرونا در شاهین دژ برگزار شد

جلسه ستاد پیشگیری از بیماری کرونا به ریاست فرماندار وبا حضور نماینده شهرستان های شاهین دژوتکاب در مجلس شورای اسلامی و اعضای این ستاد در فرمانداری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شاهین دژ: جلسه ستاد پیشگیری از بیماری کرونا به ریاست فرماندار وبا حضور نماینده شهرستان های شاهین دژوتکاب در مجلس شورای اسلامی و اعضای این ستاد در فرمانداری برگزار شد.

امیر تیموری فرماندار شاهین دژبا تسلیت فرارسیدن سالگرد شهادت سردار سلیمانی گفت: باید همچنان مردم را به حفظ دستورالعمل های بهداشتی و رعایت محدودیت های ستادملی کرونا تشویق وترغیب کرد.

وی افزود: باید به جد از عادی نگاری وضعیت وروند شیوع بیماری در شهرستان جلوگیری کرد.

فرماندار شاهین دژ درخصوص عوامل تهدید کننده سلامت عمومی گفت: با کسانی که سلامت عمومی جامعه را تهدید کنند برخورد قانونی خواهد شد.

فرماندار شاهین دژ  در این جلسه از تلاش های موثر کادر بهداشت ودرمان ,بسیج وسپاه ودیگر نیروهاو عوامل مشارکت کننده در طرح شهید سلیمانی قدردانی نمودند.

حسن همتی نماینده مجلس شورای اسلامی نیز دراین جلسه با تسلیت فرارسیدن شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی گفت: حاج قاسم سلیمانی متعلق به جهان اسلام ویک چهره بین المللی محور مقاومت است.

وی با قدردانی ازاحساس مسئولیت  مردم در رعایت پروتکل ها بیان کرد: مردم عزیز باید همچنان بصورت دقیق محدودیت های اعلام شده  وپروتکل های بهداشتی را رعایت کنند ودراین خصوص مقام معظم رهبری با رعایت دقیق هشدارها, بهترین الگو برای همه ماست.