نشست بررسی مسائل ومشکلات حوزه گازرسانی درتکاب برگزارشد

نشست بررسی مسائل ومشکلات حوزه گازرسانی با حضور مدیرعامل شرکت گاز درتکاب برگزارشد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شاهین دژ:با حضور مدیرعامل شرکت گاز،فرمانداران شاهین دژ وتکاب ونماینده مجلس مسائل ومشکلات حوزه گازشاهین دژ وتکاب بررسی شد.
همتی نماینده مجلس گفت:اعتبارات گازرسانی به روستاهای این شهرستان‌ها مطابق روستاهای مرزی در نظر گرفته می‌شود بطوری که از ۶ میلیون به ۲۰ میلیون تومان به ازای هر خانوار افزایش می‌یابد.
 این مسئول اظهارکرد:طی جلسه‌ای باوزیر نفت قرارشد روستاهای شاهین‌دژ وتکاب مرزی محسوب شود تاهزینه‌گازرسانی به روستاهای آنها افزایش یابد.
وی بااعلام اینکه مقرراست امسال گاز ۱۱ روستای شاهین‌دژ روشن شود،گفت:علاوه بر این طرح گازرسانی به تعداد زیادی از روستاهای این شهرستان طی امسال کلنگ‌زنی می‌شود.
امیرتیموری فرماندارشاهین دژنیزدراین جلسه با قدردانی ازپیگیریهای نماینده محترم مجلس   گفت:کارگازرسانی در شاهین دژ شتاب بیشتری بخودگرفته است.
وی با دادن نوید بمردم که روستاهای بیشتری از این نعمت برخوردار می شوندگفت: با پیگیری های بعمل آمده به تعداد روستاهای برخوردار از گاز در شاهین دژ اضافه خواهدشد.
فرماندار شاهین دژ درادامه از تلاش مدیرعامل گاز استان  نیز قدردانی نمودند.