جلسه شورای فرهنگ عمومی شهر کشاورز برگزارشد

جلسه شورای فرهنگ عمومی شهر کشاورز با حضور فرماندار و امام جمعه کشاورزبرگزارشد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شاهین دژ:جلسه شورای فرهنگ عمومی شهر کشاورز با حضور فرماندارشهرستان، امام جمعه وبخشدار کشاورز،اعضای شورای تامین در دفتر امام جمعه کشاورز برگزارشد

دراین جلسه اعضا نقطه نظرات خود را درخصوص مسائل فرهنگی واجتماعی شهر کشاورز بیان کردند