جلسه بررسی وضعیت ایستگاههای رادیویی وتلویزیونی در شاهین دژ برگزارشد

🔘پیش بینی تمهیدات ویژه برای حفاظت از ایستگاههای تلویزیونی شاهین دژ با حضور معاون مدیرکل صدا وسیمای استان وفرماندار شاهین دژ

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شاهین دژ: جلسه  بررسی وضعیت  حفاظتی ایستگاههای تلوزیونی  به ریاست فرماندار شاهین دژ وبا حضور معاون مدیرکل  صداوسیما ی استان،اعضای شورای تامین ،معاونین فرمانداری ،بخشدار مرکزی در فرمانداری برگزارشد
دکترحسین زاده فرماندارشاهین دژ در این جلسه با تاکید بر تقویت فرآیند حفاظت از ایستگاههای تلوزیونی گفت: بدلیل قرار گرفتن ایستگاههای خارج از مناطق شهری وروستایی باید روند حفاظت از آنها با حساسیت بیشتری دنبال شود.
شکری معاون مدیرکل صدا وسیمای استان نیز دراین جلسه گفت: صدا وسیما تمهیدات ویژه ای برای حفاظت از ایستگاههای تلوزیونی پیش بینی کرده است
وی از ایجاد ایستگاههای جدید رادیویی وتلوزیونی در شاهین دژ خبر داد