بازدید فرماندار شاهین دژ از کتابخانه عمومی کشاورز

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شاهین دژ: حسین عباسی فرماندار شهرستان شاهین دژ بهمراه بخشدار مرکزی وبخشدار کشاورز از کتابخانه عمومی شهر کشاورزبازدید نمودند.

فرماندار شاهین دژ با تاکید برگسترش کیفی وکمی کتابخانه گفت: باید کتابخانه در راستای ارائه خدمات به جوانان شهر کشاورز خدمات خود را گسترش دهد.