بازدید فرماندار شاهین دژ از مراحل تجهیز وراه اندازی فاز جدید بیمارستان شهید راثی

فرماندار شاهین دژ از مراحل تجهیز وراه اندازی فاز جدید بیمارستان شهید راثی بازدید کرد

به گزارش پایگاه خبری دولت در شاهین دژ :بازدید فرماندار شاهین دژ،معاونین فرمانداری و رئیس شبکه بهداشت ودرمان از مراحل تجهیز وراه اندازی فاز جدید بیمارستان شهید راثی
طرح توسعه بیمارستان شهید راثی  در دهه فجر سال جاری (روزهای آتی) به بهره برداری خواهدرسید