دیدار رئیس وکارکنان منابع طبیعی با فرماندار شهرستان شاهین دژ

کارکنان ورئیس منابع طبیعی با فرماندار شاهین دژ دیدار نمودند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت :در این دیدار آذین پور فرماندارشهرستان شاهین دژبا تبریک فرارسیدن هفته منابع طبیعی و قدردانی از تلاشهای رئیس و کارکنان اداره منابع طبیعی، توسعه یافتگی هر کشور را در حفظ و حراست از منابع طبیعی دانسته و خواستار جدیت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری در حفظ وحراست ازمنابع طبیعی شدند.

فرماندار شهرستان با تاکید بر فرهنگ سازی گفت:منابع طبیعی ثروت عمومی است و همه باید تلاش کنند تا این ثروت ملی حفظ شده و به نسل های آینده انتقال داده شود.

وی در پایان خواستار تلاش مضاعف در جهت ترویج فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی وآبخیزداری در شهرستان شدند.