دیدار مدیرکل ثبت احوال آذربایجان غربی با فرماندار شهرستان شاهین دژ

فرماندار شهرستان شاهین دژ با مدیرکل ثبت احوال آذربایجان غربی دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شاهین دژ، در این دیدار گزارشی از اقدامات انجام یافته سازمان ثبت احوال از سوی مدیرکل ثبت احوال استان ارائه و اهداف سازمان در برنامه های آتی بیان شد.

ر مدیرکل ثبت احوال آذربایجان غربی همچنین ضمن ارائه گزارش اجمالی از وضعیت آمار وقایع حیاتی شهرستان، به تشریح ماموریت ها، اهداف و برنامه های ثبت احوال پرداخت.

فرماندار شهرستان شاهین دژ نیز در این دیدار ضمن تشکر از ارائه خدمات شایسته توسط مجموعه ثبت احوال به جامعه، گفت: ضرورت امر ثبت احوال به لحاظ مسائل هویتی مشهود است و نقش آن در تولید آمار بروز به عنوان اساس تصمیم گیری ها حائز اهمیت است.

گفتنی است در این نشست پیرامون وضعیت شهرستان در حوزه های مختلف کاری مذاکره و تصمیم گیری لازم صورت گرفت.