جلسه هماهنگی وبرنامه ریزی سفراستاندار آذربایجان غربی به شهرستان شاهین دژ برگزارشد

جلسه هماهنگی وبرنامه ریزی سفراستاندار آذربایجان غربی به شهرستان شاهین دژ برگزارشد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شاهین دژ:"دکترحسین زاده"فرماندارشاهین دژدراین جلسه باآرزوی قبولی طاعات وعبادات گفت:سفرپرخیروبرکت استاندارمعززبه شاهین دژانجام خواهدشدلذامدیران دستگاههامسائل ومشکلات والویت های مهم توسعه شهرستان رااحصاوتحویل فرمانداری نمایند.
فرماندارشاهین دژبااشاره به وجودمشکلات مختلف درسطح شهرستان گفت:مدیران نهادها و دستگاه‌های اجرایی بایدباجدیت وعزم جهادی بصورت میدانی پیگیرحل معضلات ومشکلات باشند.
وی اظهارداشت:جامعه امروزمانیازمندتلاش جدی مدیران جهت خدمت رسانی صادقانه به مردم و تقویت امیدونشاط دربین مردم است.
فرماندارشاهین دژبااعلام اینکه تمامی حوزه ها بصورت دقیق تحت نظارت ورصداست اظهارداشت:برای ایجادتحول وتوسعه در شهرستان بایدشبانه روزی تلاش کردلذاکوتاهی از هیچ مدیری قابل قبول نخواهدبود.
وی افزود:دولت سیزدهم دکتر رئیسی خدمت بی منت وشبانه روزی به مردم درتمامی حوزه هارا بعنوان رویکردمهم وجدی دنبال می کند.
دراین جلسه مدیران برنامه های قابل ارائه در جلسه شورای برنامه ریزی توسعه استان رادرحضورفرماندارتشریح نمودند.