بازدید فرماندار شهرستان شاهین دژ از واحد گاوداری

فرماندار شهرستان شاهین دژ از واحد گاوداری روستای زمان آباد در بخش کشاورز بازدید کرد

به گزارش پایگاه خبری دولت در شاهین دژ: "دکترحسین زاده" فرماندار شهرستان شاهین دژ ،معاون برنامه ریزی وهماهنگی  امورعمرانی فرمانداری،بخشدار کشاورز  طبق برنامه"سه شنبه های تولید،دانش بنیان، اشتغالزایی"از طرح نیمه فعال گاوداری زمان آباد  در بخش کشاورزبازدید نمودند.