برنامه ملاقات مردمی فرماندار شهرستان شاهین دژ برگزار شد

برنامه ملاقات مردمی آذین پور فرماندار شهرستان شاهین دژ به منظور رسیدگی به مسائل و مشکلات مردم برگزار شد
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شاهین دژ؛ طبق روال روزهای دوشنبه، این هفته نیز برنامه ملاقات مردمی فرماندار شهرستان شاهین دژ با شهروندان این شهرستان برگزار شد و مسایل و مشکلات مراجعین، مطرح و  فرماندار شهرستان شاهین دژ دستورات لازم جهت رسیدگی لازم به درخواست ها و مسائل مطرح شده صادر کرد.

بنا بر این گزارش هر هفته روزهای دوشنبه از ساعت8 الی ۱2 برنامه ملاقات مردمی فرماندار شهرستان شاهین دژبرگزار می شود که همه شهروندان می توانند با مراجعه به فرمانداری با فرماندار شاهین دژ دیدار و گفتگو کنند.