بررسی مسائل ومشکلات تعاونی صید وصیادی روستای برده نقشینه در بخش مرکزی شاهین دژ

مسائل ومشکلات تعاونی صید وصیادی روستای برده نقشینه در بخش مرکزی شاهین دژ با حضور فرماندار بررسی شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شاهین دژ: با حضور "تیموری"فرماندار شهرستان شاهین دژ،بخشدارمرکزی،مدیران جهاد کشاورزی ،اداره تعاون ،کار ورفاه اجتماعی و اعضای تعاونی صید وصیادی شماره 10 برده نقشینه ، مسائل و مشکلات این تعاونی بررسی و دستوراتی در جهت پیگیری آنها از سوی فرماندار صادر   شد.