جلسه "هیات حل اختلاف" شوراهای اسلامی در شاهین دژبرگزار شد

جلسه "هیات حل اختلاف" شوراهای اسلامی در شاهین دژبه ریاست فرماندار برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شاهین دژ: جلسه هیات حل اختلاف شوراهای اسلامی به ریاست فرماندار برگزار شد

رسیدگی به اختلافات اعضای شوراها و تخلفات آنان در دو حوزه از مهمترین پرونده های هیات حل اختلاف شاهین دژ در دومین جلسه این هیات بود