مردم بعنوان اصلی ترین حامی وپشتیبان انقلاب اسلامی تا به امروز در صحنه های مختلف حمایت خود را از نظام ورهبری به اثبات رسانیده اند.
آذین پور فرماندار شهرستان شاهین دژ:
فرماندار شهرستان شاهین دژ قبل از خطبه های نماز جمعه این هفته شهرستان بمناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی سخنرانی کرد.
  • شنبه 20 بهمن 1397 ساعت 13:55
دستاوردها پس از انقلاب بسیار بوده اما با آرمانها فاصله داریم
معاون سیاسی ,امنیتی واجتماعی فرماندار ی شهرستان شاهین دژ:
مریم مسرت معاون سیاسی ,امنیتی واجتماعی فرمانداری شهرستان شاهین دژ بمناسبت دهه فجرقبل از خطبه های نماز جمعه اهل سنت شاهین دژ سخنرانی کرد
  • شنبه 20 بهمن 1397 ساعت 13:44
افتتاح مدرسه 3کلاسه روستای گچی قلع سی با حضور فرماندار شاهین دژ
افتتاح مدرسه 3کلاسه روستای گچی قلع سی با حضور فرماندار شاهین دژ
مدرسه 3کلاسه روستای گچی قلع سی با حضور فرماندار شاهین دژدر ششمین روز از دهه مبارک فجر به بهره برداری رسید
  • پنج شنبه 18 بهمن 1397 ساعت 08:06
بهره برداری از طرح آب شرب روستایی در ششمین روز از دهه فجردر شاهین دژ
بهره برداری از طرح آب شرب روستایی در ششمین روز از دهه فجر
بهره برداری از طرح آب شرب روستایی در ششمین روز از دهه فجربا حضور فرماندار شهرستان شاهین دژ
  • پنج شنبه 18 بهمن 1397 ساعت 07:56
بمناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی طرح گازرسانی به روستاهای حاجی آباد وقازانلو به بهره برداری رسید
بمناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی طرح گازرسانی به روستاهای حاجی آباد وقازانلو به بهره برداری رسید
بمناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با حضور معاون سیاسی ,امنیتی واجتماعی استانداری ,فرماندار شاهین دژ ومدیرکل راه وشهرسازی طرح گازرسانی به روستاهای حاجی آباد وقازانلو به بهره برداری رسید
  • چهارشنبه 17 بهمن 1397 ساعت 10:23
بمناسبت دهه فجر با حضور معاون استاندار طرح کمپ گردشگری شاهین دژ افتتاح شد
بمناسبت دهه فجر با حضور معاون استاندار طرح کمپ گردشگری شاهین دژ افتتاح شد
بمناسبت دهه فجر با حضور معاون سیاسی ,امنیتی واجتماعی استانداری آذربایجان غربی طرح کمپ گردشگری شاهین دژ افتتاح شد
  • چهارشنبه 17 بهمن 1397 ساعت 10:15
عملیات اجرایی طرح دو باند کردن جاده شاهین دژ به محمود آباد آغاز شد
عملیات اجرایی طرح دو باند کردن جاده شاهین دژ به محمود آباد آغاز شد
بمناسبت دهه فجر با حضور معاون استاندار,فرماندار ,مدیرکل راه وشهرسازی عملیات اجرایی طرح دو باند کردن جاده شاهین دژ به محمود آباد آغاز شد
  • چهارشنبه 17 بهمن 1397 ساعت 10:06
با حضور معاونت سیاسی استانداری مدرسه 6کلاسه محمود آباد به بهره برداری رسید
با حضور معاونت سیاسی استانداری مدرسه 6کلاسه محمود آباد به بهره برداری رسید
بمناسبت دهه فجربا حضور معاونت سیاسی استانداری مدرسه 6کلاسه محمود آباد به بهره برداری رسید
  • چهارشنبه 17 بهمن 1397 ساعت 09:52
عملیات اجرایی طرح نیروگاه خورشیدی یک مگاوتی کشاورز با حضور معاون استاندار آغاز شد
عملیات اجرایی طرح نیروگاه خورشیدی یک مگاوتی کشاورز با حضور معاون استاندار آغاز شد
عملیات اجرایی طرح نیروگاه خورشیدی شهر کشاورز با حضور معاون سیاسی ,امنیتی واجتماعی استانداری آذربایجان غربی ,فرماندار واعضای شورای اداری وتامین شهرستان آغازشد.
  • چهارشنبه 17 بهمن 1397 ساعت 09:44
با حضور معاون سیاسی ,امنیتی واجتماعی استانداری آذربایجان غربی عملیات اجرایی طرح گازرسانی به روستاهای آلچین وقطور در بخش کشاورز آغاز شد
با حضور معاون سیاسی ,امنیتی واجتماعی استانداری آذربایجان غربی عملیات اجرایی طرح گازرسانی به روستاهای آلچین وقطور در بخش کشاورز آغاز شد
با حضور معاون سیاسی ,امنیتی واجتماعی استانداری آذربایجان غربی,فرماندار ,معاونین فرماندار ,بخشدار وامام جمعه کشاورز عملیات اجرایی طرح گازرسانی به روستاهای آلچین وقطور در بخش کشاورز آغاز شد
  • چهارشنبه 17 بهمن 1397 ساعت 09:27