🇮🇷با حضورفرماندارشاهین دژ
مسائل ومشکلات روستای احمدآباد دربخش کشاورز بررسی شد
با حضورفرماندارشاهین دژ مسائل ومشکلات روستای احمدآباد دربخش کشاورز بررسی شد
  • یکشنبه 4 اردیبهشت 1401 ساعت 08:36
با حضور فرماندار:
جلسه کارگروه آرد ونان شاهین دژ برگزارشد
فرماندار شاهین دژ:نظارت بر نانوایی ها باید بصورت مستمر ،جدی واثرگذار باشد .
  • یکشنبه 4 اردیبهشت 1401 ساعت 08:35
با حضور فرماندار:
جلسه کارگروه تسهیل ورفع موانع تولی برگزارشد
جلسه کارگروه تسهیل ورفع موانع تولید به ریاست فرماندار شهرستان شاهین دژ برگزارشد
  • یکشنبه 4 اردیبهشت 1401 ساعت 08:33
در فرمانداری شاهین دژ:
جلسه مدیرعامل صندوق کارآفرینی امیداستان با فرماندارشاهین دژ برگزارشد
جلسه مدیرعامل صندوق کارآفرینی امیداستان آذربایجان غربی با فرماندارشاهین دژ در فرمانداری این شهرستان برگزارشد
  • یکشنبه 4 اردیبهشت 1401 ساعت 08:25
فرماندارشاهین دژ:
🇮🇷طی پیامی فرارسیدن" دوم اردیبهشت سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی "را تبریک گفت
فرماندارشاهین دژطی پیامی فرارسیدن" دوم اردیبهشت سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی "را تبریک گفت
  • یکشنبه 4 اردیبهشت 1401 ساعت 08:22
<< < 2