بازدید فرماندار شهرستان شاهین دژ از معادن شن وماسه محمود آباد

بازدید فرماندار شاهین دژ از معادن شن وماسه زرینه رود محدوده محمودآباد

بازدید فرماندار شاهین دژ از معادن شن وماسه  زرینه رود محدوده محمودآباد
فرماندار شهرستان شاهین دژ بصورت سرزده از معادن شن وماسه زرینه رود در محدوده محمود آباد بازدید کرد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شاهین دژ:فرماندار شهرستان شاهین دژ با حضور در محدوده زرینه رود در شهر محمود آباد ازمعادن شن وماسه این مناطق بازدید نمودند.

معاون برنامه ریزی فرماندار,معاون سیاسی وامنیتی فرماندار,دبیرشورای هماهنگی مدیریت بحران ,رئیس محیط زیست ,رئیس اداره صنعت ومعدن وتجارت ورئیس امور آب فرماندار شهرستان شاهین دژ را دراین بازدید همراهی می کردند.

آذین پور فرماندار شهرستان شاهین دژ دراین بازدید با تاکید بر نظارت دقیق بر نحو برداشت پیمانکاران از شن وماسه زرینه رود گفت: مسئولین ذیربط باید با بازدید دوره ای از نحو برداشت از معادن شن وماسه زرینه رود به حفظ محیط زیست منطقه نیز نظارت نمایند.

فرماندار شاهین دژ اظهار داشت:فعالیت معادن شن و ماسه در صورت رعایت نشدن اصول زیست محیطی می تواند آسیب های جدی به طبیعت وارد آورده و آلودگی هوا، آب و خاک را به دنبال داشته باشد .