معاونت سیاسی ,امنیتی واجتماعی استانداری آذربایجان غربی وارد شاهین دژ شد

معاونت سیاسی ,امنیتی واجتماعی استانداری آذربایجان غربی وارد شاهین دژ شد

معاونت سیاسی ,امنیتی واجتماعی استانداری آذربایجان غربی وارد شاهین دژ شد
مصطفوی معاونت سیاسی ,امنیتی واجتماعی استانداری آذربایجان غربی در پنجمین روز از دهه مبارک فجر وارد شاهین دژ شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شاهین دژ:معاونت سیاسی ,امنیتی واجتماعی استانداری آذربایجان غربی صبح امروز برای افتتاح طرح های عمرانی وخدماتی با استقبال فرماندار ,اعضای شورای اداری وتامین شهرستان وارد شاهین دژ شد.