باحضور فرماندار شاهین دژ:

🇮🇷مسائل ومشکلات کارگران شهرداری شاهین دژ بررسی شد

🇮🇷مسائل ومشکلات کارگران شهرداری شاهین دژ بررسی شد
مشکلات فراروی کارگران شهرداری شاهین دژ با حضور فرماندار و نمایندگان قشر کارگری شهرداری شاهین دژ بررسی شد

🔘به گزارش روابط عمومی فرمانداری شاهین دژ : باحضور فرماندار،معاون برنامه ریزی وهماهنگی امور عمرانی  فرمانداری ،اعضای شورای شهر وجمعی از کارگران شهرداری  مسائل،مشکلات و مطالبات کارگران شهرداری شاهین دژ بررسی شد.
"دکتر حسین زاده" فرماندارشاهین دژ در این دیدار با قدردانی از تلاشها وخدمات ارزنده کارگران زحمتکش شهرداری  گفت:نظم و پاکیزگی  شهر وابسته به تلاش و زحمات وخدمات کارگران عزیز شهرداری است.
فرماندار شهرستان شاهین دژ دراین نشست با استماع مطالبات ومشکلات کارگران؛ دستورات لازم در جهت پیگیری سریع وحل مشکلات و مطالبات کارگران را صادر کرد.