با حضور فرمانداردر آستانه شب یلدا:

جلسه با فعالین رسانه برگزار شد

جلسه با فعالین رسانه برگزار شد
جلسه با حضور فرماندار شاهین دژ با مسئولین کانال های خبری در فرمانداری برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شاهین دژ: جلسه با فعالین رسانه وشبکه های اجتماعی در آستانه شب یلدا به ریاست فرمانداروبا حضورمسئول حراست ومعاون فرماندار,روابط عمومی فرمانداری ,مسئول امور بانوان و فعالین رسانه وخبر در فرمانداری برگزار شد.

امیر تیموری فرماندار شهرستان شاهین دژ با ابراز خرسندی از حضور در جمع خبرنگاران وفعالین خبر؛ گفت: نقش اخبارواطلاعات در زندگی فردی واجتماعی نقشی سازنده و اثرگذار است.

وی با تاکید بر انعکاس درست اخبار ورویدادهای مهم واقدامات دولت ونظام اظهار داشت: باید همواره اقدامات دولت ونظام بصورت صحیح به مردم اطلاع رسانی شود.

فرماندار شاهین دژ با اشاره به مزیت های نقد منصفانه  گفت: انتقاد منصفانه وبدون غرض همواره مدیر را در انجام برنامه های مهم کمک می کند .

تیموری فرماندار شاهین دژ در آستانه شب یلدا نیز گفت: شبکه های خبری باید در خصوص عدم برگزاری دورهمی های شب یلدا وخطرات این دورهمی هابدلیل شیوع بیماری کرونا اطلاع رسانی نمایند.

فرماندار شاهین دژ افزود: تمهیدات خوبی در ستاد کرونای شهرستان برای مقابله با خطرات دورهمی ها وشیوع بیماری کرونا در آستانه شب یلدا پیش بینی شده است. ولی نقش رسانه وخبر در این حوزه بسیار تاثیر گذارو مهم است.

فرماندار شاهین دژ با قدردانی از تلاش وزحمات خبرنگاران وفعالین شبکه های اجتماعی گفت: نقش رسانه در تبین ونشر باید ونباید ها؛نقشی سازنده واثر گذار است که باید در خصوص شب یلدا نیز با قدرت کار کنند.

دراین جلسه  فعالین رسانه شهرستان به بیان نقطه نظرات خود پرداخته ومسئول حراست فرمانداری تذکرات لازم در خصوص بکارگیری موارد قانونی در نشر اخبار به خبرنگاران ارائه نمودند.