بازدید میدانی فرماندار شاهین دژ

از روند برفروبی ومسیرگشایی جاده ها ومناطق صعب‌العبور روستایی

از روند برفروبی ومسیرگشایی جاده ها ومناطق صعب‌العبور روستایی

به گزارش پایگاه خبری فرمانداری شاهین دژ: "امیرتیموری"فرماندار شاهین دژ  با حضور در مناطق روستایی ازروندبرفروبی وبازگشایی جاده هادرمناطق صعب العبور روستایی شهرستان، توسط پرسنل خدوم راهداری وحمل ونقل جاده ای بازدیدکرد.
فرماندارشاهین دژباقدردانی ازتلاشها واقدامات ارزنده وشبانه روزی عوامل راهداری گفت: امکانات شهرستان درحوزه تجهیزات و ماشین آلات سنگین متاسفانه محدودودرمواقعی فرسوده است از طرفی وسعت زیاد شهرستان و تعدادبالای روستاها وبرودت هوا وکولاک درمناطق کوهستانی ،روندبازگشایی وخدمات رسانی رادر این مناطق،کند و مشکل نموده است.
وی با قدردانی از صبروبردباری مردم شریف شهرستان گفت:مردم عزیزبویژه روستاییان گرانقدردراین روزها تا برف روبی وبازگشایی کامل مسیرهای مواصلاتی،درخانه بماننددربعضی مناطق بدلیل کولاک ووزش شدیدباد،راههابعداز بازگشایی دوباره مسدودمی شوندبه این دلیل برخی مسیرها درچندروزاخیرچندین بار بازگشایی شده است.
وی همچنین دستورات لازم درجهت استفاده از ظرفیت وامکانات بخش خصوصی جهت بازگشایی سریع راهها وجاده ها راصادرکرد.