جلسه بررسی مسائل ومشکلات حوزه مخابرات با حضور معاون وزیر فناوری واطلاعات کشور

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شاهین دژ: با حضور امام جمعه شهرستان،نماینده شهرستان های شاهین دژوتکاب در مجلس شورای اسلامی، فرماندار شهرستان شاهین دژ،معاون وزیر فناوری واطلاعات ،مدیرکل فناوری استان ،نماینده شرکت ایرانسل و همراه اول وجمعی از مدیران وکارشناسان استانی  حوزه فناوری،اطلاعات  ومخابرات ومدیران شهرستانی  مسائل ومشکلات حوزه مخابرات و آی تی بررسی شد
در این جلسه پس از بحث وبررسی و تاکیدات نماینده شهرستانهای شاهین دژو تکاب در مجلس شورای اسلامی ،فرماندار وامام جمعه شهرستان شاهین دژ مبنی بر عدم برخورداری بیشتر مناطق روستایی شاهین دژ ازامکانات مخابراتی وفناوری واطلاعات و اینترنت؛
 مقرر شد 28ایستگاه جدید مخابراتی از طرف ایرانسل وهمراه اول جهت بهره مندی مناطق روستایی وشهری کم برخوردار از تلفن همراه واینترنت تا پایان سال ایجاد وتجهیز  نمایند.
همچنین تا پایان سال مقررشد 18کیلومتر فیبر نوری در مناطق کم برخوردار شهرستان جهت توزیع مناسب  امکانات مخابراتی برای بهره مندی مردم  پیش بینی واجرا گردد.