فرماندار شاهین دژ

دیدار فرماندار شاهین دژ با خانواده معظم شهدا

دیدار فرماندار شاهین دژ با خانواده معظم شهدا
فرماندار شاهین دژ در ادامه برنامه هفتگی دیدار با خانواده معظم شهدا با خانواده 2 شهید در مناطق روستایی دیدار کرد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شاهین دژ : ایوب آذین پور فرماندار شهرستان شاهین دژ در ادامه دیدارهای هفتگی با خانواده معظم شهدا وطرح سپاس از خانواده معظم شهدا از 2خانواده معظم شهید در روستای قره قوینلو در بخش کشاورز دیدار نمودند.

در روزهای ابتدایی حضور ایوب آذین پور فرماندار شهرستان شاهین دژ طرح سپاس از خانواده معظم شهدا در شهرستان در راستای دیدار وتجلیل از کلیه خانواده معظم شهدا در شهرستان با نظارت فرماندار اجرایی شده است واین دیدارها بصورت هفتگی در شهرستان اجرایی می شود.