با حضور فرماندار ورئیس پلیس راه استان:

جلسه شورای ترافیک شهرستان شاهین دژ برگزارشد

جلسه شورای ترافیک شهرستان شاهین دژ برگزارشد
سومین جلسه شورای ترافیک شهرستان شاهین دژ با حضور تیموری فرماندار،سرهنگ فرمانی رئیس پلیس راهور استان و اعضای این کارگروه در فرمانداری برگزارشد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شاهین دژ:سومین جلسه شورای ترافیک شهرستان شاهین دژ با حضور تیموری فرماندار،سرهنگ فرمانی رئیس پلیس راهور استان و اعضای این کارگروه در فرمانداری برگزارشد
امیر تیموری فرماندار شاهین دژدر این جلسه با تبریک هفته بسیج گفت: فرهنگ سازی در حوزه ترافیک و بالا بردن سطح آگاهی عمومی  باید بیش از پیش تقویت شود.
وی با تاکید بر مشارکت تمامی دستگاههای عضو شورا در انجام وظایف خود افزود: متاسفانه برخی از دستگاهها به وظایف خود در قالب شورای ترافیک عمل نمی کنند برای نیل به نتایج بهتر همه باید تلاش کنند.
سرهنگ فرمانی رئیس پلیس راهور استان نیز دراین جلسه گفت: باید با کار ومشارکت همگانی جلوی مرگ ومیر ناشی از تصادفات را کم کنیم با فوت یکنفر همه متضرر می‌شوند.
وی با اشاره به وظایف هر کدام از دستگاههای مسئول در بحث ترافیک گفت:دستگاههای عضو ومسئول درشورای ترافیک بایدهمگام باپلیس به وظایف خودعمل کنند
فرماندهی پلیس راهور استان باتاکیدبرنقش محوری فرهنگ سازی درکاهش تصادفات گفت: در بسیاری ازجوامع امروز بااطلاع رسانی وتولید محتوادرحوزه ترافیک سطح تصادفات را کم می کنند