با حضورفرماندار ومدیرکل ورزش وجوانان استان جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان در شاهین دژبرگزار شد

جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان شاهین دژ برگزار شد

جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان شاهین دژ برگزار شد
جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان در شهرستان شاهین دژ برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شاهین دژ:جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان با حضور مدیرکل ورزش وجوانان ,فرماندار شهرستان شاهین دژ وجمعی از مسئولین وجوانان در فرمانداری این شهرستان برگزارشد.

ایوب آذین پور فرماندار شهرستان شاهین دژدراین جلسه با تسلیت بمناسبت شهادت جمعی از مرزداران غیورکشور در زاهدان گفت:

•  نگاه به حوزه جوان باید باورمند باشد نه شعاری
•  باید با بالا بردن آستانه تحمل یکدیگروقبول کارگروهی  برای توسعه  تلاش کنیم
•  از ظرفیت غنی آموزه های دینی ومذهبی در حوزه مقابله با آسیب های اجتماعی  باید استفاده کرد
•  ما در حوزه سبک زندگی اسلامی که همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری است خوب عمل نکردیم
•  برای تقویت ازدواج جوانان  تمام آموزش ها برای قبل ازدواج است چرا برای بعد از ازدواج آموزشی پیش بینی نمی شود
•  با واقعیت ها باید کنار آمد وبراساس آن برنامه ریزی کرد.
•  از ظرفیت فضای مجازی وشبکه های اجتماعی باید برای نیل به توسعه استفاده کرد.
•  تشکل های مردم نهاد؛ یک نهاد غیر انتفاعی و مستقل هستند که باید در حوزه های مختلف از توان آنها بخوبی استفاده کرد.
•  نگاه دولت  به توسعه مناطق مختلف نگاه متوازن و یکسان  براساس ظرفیت هااست

چمن گلی مدیرکل ورزش وجوانان استان نیز دراین جلسه با تاکید برتوجه وپرداختن به مسائل ومشکلات قشر جوان گفت:
•  باید با تکیه بر توان وظرفیت موجود تلاش کرد
•  حوزه جوانان با توان ومشارکت خود جوانان قابلیت تحول را دارد
•  حوزه ورزش با ظرفیت همین جوانان به مقام های جهانی دست پیدا می کند ظرفیت جوانان قابل چشم پوشی نیست
•  آموزش بهترین رویکرد برای مقابله با آسیب های اجتماعی است
•  شهرستان شاهین دژ مهد استعدادهای  بزرگ و بالقوه است

درادامه این جلسه برخی از جوانان حاضر در جلسه مسائل ومشکلات خود را در فضایی صمیمی مطرح نموده وفرماندارشهرستان شاهین دژ ومدیرکل به این مسائل پاسخ دادند.