در راستای ارزیابی نحوه خدمات رسانی ادارات انجام شد:

بازدید سرزده فرماندار شهرستان شاهین دژ از کمیته امداد امام خمینی(ره),تامین اجتماعی وامور مالیاتی

بازدید سرزده فرماندار شهرستان شاهین دژ از کمیته امداد امام خمینی(ره),تامین اجتماعی وامور مالیاتی
فرماندار شهرستان شاهین دژ ازادارات کمیته امداد امام خمینی(ره),تامین اجتماعی و امور مالیاتی بازدید کرد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شاهین دژ: "دکتر حسین زاده "فرماندار شهرستان شاهین دژصبح امروز در راس هیاتی متشکل از بخشدارمرکزی،جهادکشاورزی،تعزیرات حکومتی،صمت وراهداری وحمل ونقل جاده ای ازکمیته امداد امام خمینی (ره)بازدید نمودند.
دراین بازدیدفرماندار شاهین دژ ضمن دیدار با کارکنان از مراجعین در خصوص چگونگی ارائه خدمات رسانی و تکریم ارباب رجوع  جویا شدند