گزارش تصویری ::سفر معاون توسعه روستایی ومناطق محروم رئیس جمهور به شاهین دژ