جلسه شورای حفاظت از منابع آب به ریاست فرماندار شهرستان شاهین دژ برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شاهین دژ ، جلسه شورای حفاظت از منابع آب شاهین دژ به ریاست فرماندار و با حضور اعضای شوری حفاظت از منابع آب در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

در ابتدای جلسه مدیر منابع آب شهرستان ضمن تشریح شرایط موجود ، گزارشی از مصوبات جلسه گذشته و آخرین اقدامات امور آب در شهرستان ارائه و اعضای جلسه نیز اقدامات خود را در حوزه آب شهرستان بیان کرد.

در ادامه فرماندار شهرستان شاهین دژ با بیان اینکه کشاورزی بخش مهم و اصلی اقتصاد شهرستان است بر حفاظت از منابع آب و پرهیز از اسراف در مصرف این نعمت الهی تاکید نمود.

رییس شورای حفاظت از منابع آب شهرستان همچنین از تمامی ادارات به ویژه جهاد کشاورزی خواست با معرفی و ترویج محصولات کشاورزی کم آب بر ، گام مهمی در بحث مدیریت آب برداشته شود.

وی فرهنگ سازی در مصرف بهینه آب را موثر دانست و افزود : در این مساله رسانه ها باید سطح فکری و بینش مردم را نسبت به وضعیت فعلی آب و ضرورت استفاده بهینه از آن آگاه سازند. حسین زاده همچنین از دستگاه های اجرایی خواست آموزش های لازم را به نسل آینده در حفظ منابع آب ارائه دهند.