با حضور نماینده مجلس شورای اسلامی و فرماندار:

مسائل ومشکلات روستای قره قوینلودربخش کشاورز بررسی شد

مسائل ومشکلات روستای قره قوینلودربخش کشاورز بررسی شد
باحضورنماینده شهرستانهای شاهین دژ وتکاب درمجلس شورای اسلامی،فرماندارشاهین دژمسائل ومشکلات روستای قره قوینلودربخش کشاورز بررسی شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شاهین دژ:درادامه برنامه بازدیدمیدانی فرماندارشاهین دژازمناطق روستایی؛مسائل ومشکلات روستای قره قوینلو دربخش کشاورزباحضورنماینده شهرستانهای شاهین دژوتکاب درمجلس شورای اسلامی،فرماندارشاهین دژ،بخشدار،مدیران ادارات،دهیار واعضای شورای اسلامی ومعتمدین محلی واهالی این روستادرمسجدبررسی شد.
دراین آیین فرماندارونماینده شهرستانهای شاهین دژو تکاب درمجلس شورای اسلامی پس ازاستماع مشکلات مردم وگزارش مدیران مربوطه؛ ضمن بحث وبررسی،دستورات لازم درجهت پیگیری واقدام سریع مدیران دستگاههای اجرایی درحوزه های یاد شده صادر گردید.

شایان ذکر است دراین جلسه مواردمطرح شده صورتجلسه وبرای اجرای آنها زمانبندی تعین شد.

💠مشکلات مطرح شده توسط دهیاروشوراها و تعدادی ازمردم:
🔸درخواست کمک به حوزه ورزش روستا
🔸برداشت ماسه درحدبسیارزیادوایجاد مشکلات فراوان برای مردم
🔸مشکلات مربوط به حریم بستررودخانه زرینه رود
🔸ناقص بودن طرح هادی
🔸کمبودسهمیه آرد ونان
🔸ضعیف بودن اینترنت همراه اول وتلفن