بازدید فرماندار شاهین دژ از چند طرح عمرانی

بازدید فرماندار شاهین دژ از چند طرح عمرانی
🇮🇷 فرماندار شهرستان شاهین دژ از عملیات اجرایی طرح بهسازی وآسفالت راه روستای ینگیجه افشاردربخش مرکزی بازدید کرد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شاهین دژ: فرماندار شهرستان شاهین دژ از عملیات اجرایی طرح بهسازی وآسفالت راه روستای ینگیجه افشاردربخش مرکزی بازدید کرد
"دکتر حسین زاده فرماندارشاهین دژدراین بازدید که بخشدار مرکزی ,معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری و رئیس راهداری وحمل ونقل جاده ای نیز حضور داشت  خواستار تسریع در عملیات اجرایی طرح بهسازی وآسفالت راه این روستا شد.