برگزاری همایش وحدت حوزه ودانشگاه در شاهین دژ

با حضور فرماندار شاهین دژ همایش وحدت حوزه ودانشگاه برگزار شد

با حضور فرماندار شاهین دژ همایش وحدت حوزه ودانشگاه برگزار شد
با حضور فرماندار شهرستان شاهین دژ ,امام جمعه ,همایش وحدت حوزه ودانشگاه برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شاهین دژ:با حضور فرماندار ,امام جمعه ,معاون سیاسی ,امنیتی فرماندار وجمعی از روحانیون ودانشجویان همایش وحدت حوزه ودانشگاه در دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان شاهین دژ برگزار شد.