با حضور سرپرست معاونت امور عمرانی استانداری :

در دومین روز از هفته دولت چند طرح عمرانی در شاهین دژ به بهره برداری رسید

در دومین روز از هفته دولت چند طرح عمرانی در شاهین دژ به بهره برداری رسید

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شاهین دژ:

باحضورسرپرست معاون عمرانی استاندار آذربایجان غربی در دومین روز از هفته دولت 42طرح عمرانی،خدماتی،کشاورزی،گردشگری،وآبخیزداری در شهرستان شاهین دژ افتتاح وکلنگ زنی شد

 32طرح کشاورزی دربخش های آب وخاک،تولیدات ،گیاهان دارویی،دامی وعشایر با اشتغالزایی 212نفر مستقیم،و640نفر غیر مستقیم با اعتبار 5میلیارد و300میلیون تومان در روستای چیچکلو افتتاح وکلنگ زنی شد
طرح سایت گردشگری زرینه رود بطول 700متر دیوار ساحلی در حاشیه رود خانه زرینه رود با اعتبار 4میلیارد تومان افتتاح وبه بهره برداری رسید
 6طرح آبخیزداری در روستاهای صفاخانه،گوزلبلاغ،باغچه میشه،حصار شامل سدهای ملاتی و خوشکه چین،کمربند حفاظتی وطرح های بیولوژیکی برای 12هزار هکتار اراضی با اعتبار  یک میلیاردو سیصد میلیون تومان افتتاح وبه بهره برداری رسید

 3طرح هادی در روستاهای بخش مرکزی شامل هولاسو،آغتپه وباغلوجه  با اعتبار یک میلیاردتومان از مهمترین طرح های افتتاحی درشهرستان شاهین دژدر دومین روز از هفته دولت بود.