فرماندار شهرستان شاهین دژ

رویکرد فرهنگی در بحث صیانت وحفظ منابع ملی وطبیعی باید تقویت شود

رویکرد فرهنگی در بحث صیانت وحفظ منابع ملی وطبیعی باید تقویت شود
جلسه هماهنگی وبرنامه ریزی هفته منابع طبیعی در شاهین دژ برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شاهین دژ:جلسه هماهنگی وبرنامه ریزی هفته منابع طبیعی با حضور آذین پور فرماندار شهرستان شاهین دژ وجمعی از مسئولین این شهرستان در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

آذین پور فرماندار شهرستان شاهین دژ درجلسه برنامه ریزی هفته منابع طبیعی:

  • ادارات ونهادهای شهرستان برای اجرای برنامه های مختلف باهم تعامل داشته باشند
  • بحث صیانت وحفظ منابع ملی وطبیعی نیاز به همت همگانی دارد
  • هفته منابع طبیعی بهترین فرصت جهت ایجاد فرهنگ حفظ این منابع ارزشمند خدادادی است
  • رویکرد فرهنگی در موضوع صیانت از منابع ملی وطبیعی  باید تقویت شود 
  • شایان ذکر است در تقوین رسمی کشور از ۱۵ تا ۲۱ اسفند ماه به عنوان هفته منابع طبیعی نامگذاری شده است.
  •