با حضور فرماندار:

جلسه کارگروه تسهیل ورفع موانع تولید شاهین دژ برگزارشد

جلسه کارگروه تسهیل ورفع موانع تولید شاهین دژ برگزارشد
جلسه کارگروه تسهیل ورفع موانع تولید شهرستان شاهین دژعصرامروزبعدازبازدید 5ساعته ومیدانی فرماندار ازتعدادی واحدهای تولیدی راکدونیمه فعال؛درفرمانداری باحضور اعضای کارگروه و مدیران واحدهای تولیدی برگزارشد.

به گزارش پایگاه خبری دولت در شاهین دژ: جلسه کارگروه تسهیل ورفع موانع تولید شهرستان شاهین دژعصرامروزبعدازبازدید 5ساعته ومیدانی فرماندار ازتعدادی واحدهای تولیدی راکدونیمه فعال؛درفرمانداری باحضور اعضای کارگروه و مدیران واحدهای تولیدی برگزارشد.
"دکترحسین زاده" فرماندارشاهین دژدراین جلسه بابیان اینکه رویکرددولت سیزدهم درراستای اجرای نمودن منویات مقام معظم رهبری درسال جاری برپایه"تقویت تولید"استوارشده است،گفت:در راستای عملیاتی نمودن شعارسال وسیاستهاواهداف دولت سیزدهم؛ "تقویت تولید"وپیگیری رفع موانع تولیدبعنوان الویت اصلی ومهم دولت قرارگرفته است.
وی باتاکیدبرپیگیری مسائل ومشکلات واحدهای تولیدی افزود:انشالله با تلاش  دستگاههای مسئول ، واحدهای تولیدی راکد ونیمه فعال به چرخه تولیدوفعالیت،بازخواهند گشت وموجبات اشتغالزایی پایداررادر شهرستان فراهم خواهندکرد.
در این جلسه پس از بررسی واحصا مشکلات واحدهای تولیدی؛ که بخش اعظم آنها درخصوص سرمایه درگردش وخریدماشین آلات وتجهیزات صنعتی بود؛فرماندارشاهین دژدستورات لازم درجهت اعطای تسهیلات به این واحدهای تولیدی راصادر نمود.