🇮🇷با حضورفرماندارشاهین دژ

مسائل ومشکلات روستای احمدآباد دربخش کشاورز بررسی شد

مسائل ومشکلات روستای احمدآباد دربخش کشاورز بررسی شد
با حضورفرماندارشاهین دژ مسائل ومشکلات روستای احمدآباد دربخش کشاورز بررسی شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شاهین دژ:در ادامه برنامه بازدیدمیدانی فرماندارشاهین دژاز مناطق روستایی؛مسائل ومشکلات روستای احمد آباددربخش کشاورزباحضورفرماندارشاهین دژ،بخشدار،دهیار واعضای شورای روستا،جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی واهالی شریف احمد آباددرمسجدروستابررسی شد.
دراین آیین "دکتر محمدعلی حسین زاده " فرماندارشاهین دژ ضمن استماع مشکلات ومطالبات مردم توسط رئیس شورای روستا ،در همان جلسه ضمن بررسی وصدور دستورات لازم جهت پیگیری ؛برای اقدام مدیران زمانبندی تعین کرد.
فرماندارشاهین دژدراین آیین باتسلیت فرارسیدن ایام شهادت مولاعلی(ع)گفت:مدیران دستگاههای اجرایی درراستای مرتفع نمودن مشکلات ودرخواست‌های مردم وپیگیری آنها بایدتلاش مضاعف نمایندونتیجه اقدامات انجام شده رااطلاع رسانی نمایند.
 وی باتاکیدبراینکه توجه به نیازهای مردم باید جزو برنامه های الویت دارباشدگفت:حضوردر میان مردم وشنیدن سخنان ومشکلات مردم و همچنین پیگیری مطالبات آنهاازاهمیت بالایی برخوردار است،که مسئولین باید به این موضوع اهتمام ویژه ای داشته باشند.