با حضور فرماندار:

جلسه شورای حفاظت از منابع آب در شاهین دژ برگزارشد

جلسه شورای حفاظت از منابع آب در شاهین دژ برگزارشد
جلسه شورای حفاظت از منابع آب در شاهین دژ به ریاست فرماندار برگزارشد

🔘به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شاهین دژ: جلسه شورای حفاظت از منابع آب به ریاست فرماندارشهرستان شاهین دژ وبا حضوراعضای این کارگروه در سالن جلسات فرمانداری برگزارشد
"دکتر حسین زاده " فرماندار شهرستان شاهین دژ در این جلسه با تاکید بر استفاده بهینه از آب در مصارف کشاورزی و پیش بینی تمهیدات لازم جهت جلوگیری از مصرف بی رویه آب ، تعین تکلیف چاه های  غیرمجاز،نظارت بر برداشت مصالح رودخانه ای ،جلوگیری از حفاری چاه‌های غیرمجاز و شناسایی تصرفات حریم و بستر رودخانه های شهرستان را مورد تاکید قرار داد.
در این جلسه رئیس اداره منابع آب شهرستان گزارشی از آخرین وضعیت و اقدامات شورای حفاظت از منابع شهرستان را تشریح و دستگاه های عضو شورا  نیز پیشنهادات و اقدامات خود را ارائه دادند.