مراسم تکریم و معارفه معاون سیاسی امنیتی فرمانداری شهرستان شاهین دژ برگزار شد

مراسم تکریم و معارفه معاون سیاسی امنیتی فرمانداری شهرستان شاهین دژ برگزار شد
مراسم تکریم و معارفه معاون سیاسی امنیتی فرمانداری شهرستان شاهین دژ برگزار شد در این مراسم سجاد کیقبادی به عنوان معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان شاهین دژ معرفی و از زحمات کامران محمدیان تجلیل به عمل آمد.