جلسه انجمن کتابخانه های عمومی درشاهین دژبرگزارشد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شاهین دژ،جلسه انجمن کتابخانه های عمومی با حضور فرماندارشهرستان شاهین دژ واعضای این انجمن برگزار شد.

فرماندار شهرستان شاهین دژ به راه وروشهای نشرکتابخوانی اشاره کردو افزود:برای نشر واشاعه فرهنگ کتابخوانی باید از روش‌های خلاقانه وایده های نو،چون برگزاری مسابقات فرهنگی در مدارس واهداکتاب استفاده کرد.

وی برلزوم واریز سهم نیم درصدی توسط شهرداری ها به حساب کتابخانه هاتاکیدکردو افزود:تحقق این امرتاثیر بسزایی در توسعه ورشد زیرساخت‌هاوفرهنگ کتاب وکتابخوانی دارد.

وی با تاکیدبرپیگیری نشرفرهنگ کتاب در روستاهاگفت:برای گسترش فرهنگ کتاب و کتابخوانی در روستاها،بخشداری ها وشوراهای روستاها باهمکاری نهادکتابخانه های عمومی زمینه ایجاد کتابخانه عمومی درمراکزدهستانها وروستاها راپیگیری نمایند.

فرماندار شهرستان شاهین دژ در آخر جلسه ازکتابخانه مرکزی شاهین دژ بازدید به عمل آورد.